To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Rejestracja dla archiwistów społecznych, rodzinnych, prywatntych, kolekcjonerów archiwaliów

dostępnych: 10

już niedostępne -

Serdecznie zapraszamy gdańskich archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań na konferencję pt. "Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: rola archiwotwórcza i perspektywy wsparcia", który odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. (piątek) w godzinach 12.00 - 16.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35). 

Konferencja organizowana jest przez Fundację im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie" wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Partnerami są Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku.

To już druga konferencja z cyklu "Przyszłość pamięci", adresowana do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, osób prywatnych i innych podmiotów prowadzących archiwa społeczne lub rodzinne. W trakcie spotkania poruszymy zagadnienia z zakresu gromadzenia zbiorów oraz wsparcia, na jakie mogą liczyć prowadzący archiwa.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji:

  • Monika Płuciennik (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Archiwum Państwowe w Gdańsku): Tytułem wstępu… Miejsce archiwów społecznych i prywatnych w tworzeniu dziedzictwa kulturowego
  • Kamila Siuda (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu): Egodokumentalność archiwów prywatnych
  • Marcin Dziubiński (Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny): Podstawy tworzenia archiwum komunikacji miejskiej
  • Jacek Górski (Opowiadacze Historii): O tym, jak Opowiadacze gromadzą Historię
  • Janusz Wegner (Genepedia.pl): Jak pasjonaci tworzą Genepedię - projekt genealogiczny dla każdego
  • dr Marcin Westphal (Muzeum II Wojny Światowej): Metodologia gromadzenia zbiorów tematycznych na przykładzie muzeum
  • Łukasz Grochowski (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"):Działalność dokumentacyjna Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
  • Piotr Wierzbicki (Archiwum Państwowe w Gdańsku): Pomoc państwowej służby archiwalnej dla archiwów społecznych na przykładzie Archiwum Państwowego w Gdańsku
  • Dariusz Rybak (Cyfrowe Archiwum Rumi): Archiwum społeczne w budżecie obywatelskim. Projekt "Rumia - historie nieznane, Cyfrowe archiwum społeczne"
  • Iwona Flis (Fundacja im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie"): Jakim cudem funkcjonują archiwa społeczne, czyli o finansowaniu działalności społecznej 

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz również:

konferencje konferencje w Gdańsku wydarzenia Gdańsk Dariusz Rybacki Jacek Górski Janusz Wegner Kamila Siuda Łukasz Grochowski Marcin Dziubiński Marcin Westphal Monika Płuciennik Piotr Wierzbicki